Bijbel en huwelijk. Wat zegt de Bijbel over samenwonen vóór het huwelijk? — Watchtower ONLINE LIBRARY 2019-02-27

Bijbel en huwelijk Rating: 9,5/10 345 reviews

14 Bijbelteksten over het Huwelijk

bijbel en huwelijk

Je kunt medelijden met mensen tonen, maar uiteindelijk is de Bijbel onze leidraad: Wat zegt de Heere? Ze behandelt hem met respect en ondersteunt hem waar nodig. God zegt in zijn Woord duidelijk dat we het huwelijk in ere moeten houden. Pas dan kan men spreken van een wettig huwelijk, in de ogen van God en de mensen. Er is geen enkele Bijbelse basis voor een ongetrouwd stel om seks te hebben en zich dan getrouwd te noemen, en daarmee toekomstige seksuele omgang als moreel en God-erend te verklaren. Dus, om terug te keren naar de vergelijking in het begin: het is inderdaad verstandig om een broek of een rok te passen voordat u hem koopt. Een man die zijn vrouw volledig kan vertrouwen en haar eert, voelt zich gerespecteerd en geliefd. Iemand lief te hebben betekent, dat je ernaar zoekt wat het beste is voor de ander, ook als het met moeilijkheden is verbonden.

Next

Echtscheiding en Hertrouw uit het oogpunt van de bijbel

bijbel en huwelijk

Het gaat daar over het liefhebben van je naaste. Het lijkt erop dat de volgende principes gevolgd zouden moeten worden: 1 Zo lang de eisen redelijk zijn en niet tegen de Bijbel in gaan, zou een stel iedere erkenning van de overheid moeten proberen te verkrijgen. Zijn ze gelukkiger dan getrouwde stellen? Lees voor uw zelf Mat. Jezus verwees in de context van Mattheüs 5 naar de Joodse wet en Joodse tradities. Christus gaf zichzelf over voor de gemeente. Lewis tegen die ons helpt. Het is voor kinderen zeker geen hulp, als ze zien dat de ouders zijn gescheiden.


Next

14 Bijbelteksten over het Huwelijk

bijbel en huwelijk

Het onverbrekelijke karakter van het Huwelijksverbond is gebaseerd op de orde van de schepping. Feitelijk kan een gehuwde man, die zich geroepen weet in de dienst van de Heer, die roeping niet los zien van zijn vrouw. In de eerste plaats dat het huwelijk een verbond is. Al hetgene heeft het beste resultaat, als je in het dagelijks leven ook in het kind geïnteresseerd bent. Iedere predikant krijgt er in zijn gemeente wel mee te maken: echtscheiding. Jezus maakt in al deze Bijbelteksten geen verschil, of iemand schuldig of onschuldig werd verstoten.

Next

Wat zegt de Bijbel over man en vrouw zijn in het huwelijk?

bijbel en huwelijk

Want die trouw die zit niet in jezelf. Maar het blijft echter iets anders dan een huwelijk en het zal — zo wijst de praktijk uit — eerder verbroken worden dan een huwelijk. Als een man en een vrouw gaan samenwonen, beloven ze elkaar immers geen trouw ten overstaan van de hele gemeenschap. De rolverdeling die Paulus beschrijft is niet zonder meer: Mannen heb uw vrouw lief, vrouwen heb ontzag voor uw man. Markus 10,1-12 beschrijft dezelfde situatie als Mattheüs 19: 1-12. Het is de liefde die Jezus heeft getoond.

Next

Bijbelteksten Huwelijk en Bruiloft ⚤

bijbel en huwelijk

Als de man haar echtgenoot wel was, omdat ze samen het bed deelden, zou de Heer Jezus nooit zo duidelijk over haar zondige levenswijze hebben gesproken. Men moet dan vanuit de context opmaken wat er niet gedaan mag worden. Wanneer er dus sprake is van ernstige en blijvende schade binnen een huwelijk. Het gaat er steeds over die agapè. Daarom willen we iedereen, die erover nadenkt om te scheiden of weer te trouwen, bemoedigen zich zonder angst voor de woorden van Jezus te openen.


Next

1

bijbel en huwelijk

Voor God geldt ieder huwelijk zo lang tot één huwelijkspartner sterft. Er zijn een aantal bekende gebieden waarop echtparen vastlopen. En dan pleit ik toch weer voor een positieve insteek. Markus en Lukas wilden hun lezers, die hoofdzakelijk uit het heidendom kwamen, niet bezighouden met met de vraag over de interpretatie van de echtscheidingsbrief in Deuteronomium 24: 1 en lieten daarom deze woorden van Jezus weg, die aan de Joden waren gericht. Helemaal wanneer er een derde persoon in het spel is; dan is er nauwelijks tijd om te bezinnen. Volgens de Bijbel is het dus niet goed als een stel ongehuwd samenwoont, ook al is het hun bedoeling om later te gaan trouwen.

Next

14 Bijbelteksten over het Huwelijk

bijbel en huwelijk

De trouwdag heet niet voor niks trouwdag. Dat wil zeggen, we verbinden ons aan elkaar voor Gods aangezicht en het is in de hemel vastgelegd. Ook als je een geregistreerd partnerschap aangaat is dat wat anders dan het huwelijk. We zeggen in de kerk niet dat je wel met iedereen kunt trouwen die de agapè-liefde kent en wil beoefenen. Al duizenden jaren lang trouwden mensen zonder zoiets als een huwelijksakte. Helaas zijn niet alle christelijk getrouwde stellen zich bewust, dat zij in principe door God aan elkaar verbonden zijn en dat God wil dat ze naar een blijvende eenheid groeien, voor de rest van hun leven.

Next

Bijbelteksten Huwelijk en Bruiloft ⚤

bijbel en huwelijk

In de meeste westerse landen is een plechtigheid in een gemeentehuis of kerk de normale erkende vorm voor een huwelijk. Je belooft elkaar onvoorwaardelijke trouw en God is daarbij aanwezig Mat. Dingen gebeuren op een bepaalde manier omdat ze op die manier goed werken. Het zijn de mannen die opgeroepen worden om hun vrouw lief te hebben. Onderzoeken wijzen op het tegendeel. Wat moeten we in ons leven, zonder de zegen van God. We zullen meerdere Bijbelteksten voor het onderwerp Scheiding en Hertrouw citeren.


Next

Bijbelteksten Huwelijk en Bruiloft ⚤

bijbel en huwelijk

Maar heeft in haar huwelijk een unieke positie, net zoals haar man zijn eigen positie heeft in het huwelijk. Dat zijn onze broeders en zusters in Christus, onze geestelijke familie, die tot in eeuwigheid blijft bestaan. Gebrek aan wederzijds respect sloop de relatie binnen en dat speelt nu nog wereldwijd in vele huwelijken. Want waar begint die hele passage over het huwelijk mee? Vervolgens kijken we naar de praktijk! Zonder veel woorden roemt hij haar, samen met Aquila. Daardoor is de onjuistheid van een tweede huwelijk bij veel mensen sterker bewust als in de tijd van de eerste christenen. Maar Gods Woord spreekt wel van huwelijksdagen en dat er datum gepland moest worden waarop een man en vrouw hun huwelijksbeloften uitwisselen. Het is een bouwplaats waarin elk persoon wordt gestimuleerd en uitgedaagd te groeien naar en in volwassenheid.

Next

Huwelijk en gezin

bijbel en huwelijk

De Bijbel zegt: eerst alles delen en dan ook je lichaam met elkaar delen. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar in dit geval als men tot de conclusie is gekomen dat het tweede huwelijk niet kan worden voortgezet kan de seksuele relatie in deze relatie geen plaats meer hebben. Weerspiegeling Op deze manier zijn man en vrouw een weerspiegeling van het verbond tussen Christus en de gemeente. Als je een restaurant binnenloopt verwacht je niet begroet te worden door de kok, de bestelling te moeten doorgeven aan de bordenwasser terwijl de serveerster het eten staat te koken, toch? Kijk haar eens in de ogen als je met haar praat, leg de krant neer en zet de televisie uit, heb aandacht voor haar. Als je baby veel huilt.

Next